GYIK


Összeszedtük a leggyakorabban felmerült kérdéseket és válaszokat.

GYIK

Összeszedtük a leggyakorabban felmerült kérdéseket és válaszokat.

Mennyi ideig tart egy .hu domain név regisztrációja?
2011. június 1-től módosul a .hu Domainregisztrációs Szabályzat. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért felelős Államtitkársága Nyitrai Zsolt államtitkár vezetésével egyeztetéseket kezdeményezett a .hu legfelső szintű domain alatti regisztráció felügyeletét ellátó Internet Szolgáltatók Tanácsával annak érdekében, hogy a magyar domain-regisztráció két hetes átfutási ideje radikálisan rövidüljön le.

2011. június 1-től nem kell előzetesen 14 napig várakozni az igényeknek, hogy nem nyújt-e valaki be panaszt az igényléssel szemben. A szabályos igények 1-2 munkanapon belül bejegyzett feltételes használatba kerülnek, azaz műszakilag már használhatók lesznek, de jogilag még nem kerülnek delegálásra. A megváltoztatott rendszer az esetleges jogsértő igények kiszűrését továbbra is biztosítja azzal, hogy a korábbi előzetes várólista helyett az igényelt domain feltételes használatba adását követő 8 napon belül az igényléssel szemben panasszal lehet élni. A 8 nap alatt az igények nyilvános listán kihirdetésre kerülnek, így bárki ellenőrizheti a tervezett delegálásokat. Ha 8 nap alatt panasz jelzésére nem kerül sor, akkor a domain automatikusan delegálásra kerül és ezt követően már csak a Regisztrációs Döntnök előtt, vagy bírói úton lehet vitatni.
Lehetőség van prioritásos domain név regisztrációra is a következő esetekben: - az igénylő védjeggyel rendelkezik a névre, - cégének, szervezetének, rövidített vagy teljes elnevezése megegyezik a domain névvel. Ezekben az esetekben a bejegyzés 2 naptári nap.

Milyen dokumentumokat kell leadni .hu domain megrendeléséhez?
Új domainnév regisztráció esetén teljesen online a regiszrációs folyamat. Amennyiben a domain tulajdonosa vagy regisztrátora változik e-mailben érkezik egy domain név regisztrációs űrlap ezt kitöltve, aláírva és lepecsételve kell eljuttatni hozzánk, postán, faxon, e-mailen.


Milyen szabályok vonatkoznak a prioritásos domain név igénylésre?
Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

b) a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).

A választott domain névnek és a prioritás alapját képező dokumentumban szereplő elnevezésnek (az összes ékezet nélkül vagy az összes ékezettel) karakter szerint egyeznie kell, de elhagyható a kötőjel és minden olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők. Szervezet teljes vagy rövidített nevéből elhagyhatók:

i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,

ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölő név,

iii) a szervezet nevében szereplő olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelő latin betűs magyar vagy idegen nyelvű megfelelőnek, elhagyható vagy kötőjellel helyettesíthető.

Prioritással rendelkeznek továbbá a 2.2.4 szerinti jogosultak esetében a megfelelő településnevek vagy országnevek.

Forrás: domain.hu

Milyen okiratok szükségesek a prioritásos domain igényléshez?
A prioritás alapját igazoló okiratok:

a) a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyilvántartásba vételét (bejegyzését) igazoló hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által kiállított védjegy okirat, vagy

c) a WIPO által kiállított védjegy okirat, amennyiben Magyarországra a védjegyoltalom kiterjed, vagy

d.) az EU Védjegy Hivatala által kiállított közösségi védjegy okirat (Community Trademark CTM).

1.4.3 A prioritással rendelkező igény prioritásos eljárással kerül feldolgozásra, ha a prioritásos kezelésére vonatkozó igényt a Regisztrátor a Nyilvántartásban az igény nyilvántartásba vételekor rögzíti és az igény prioritásának alapját igazoló dokumentumo(ka)t a domain-igénylő a Regisztrátornak bemutatja.

1.4.4 A prioritásos eljárással feldolgozott igények teljesítésére előzetes nyilvános meghirdetés nélkül kerül sor. Az ugyanazon domain névre vonatkozó teljesítés a prioritásos igények esetében egymáshoz képest a nyilvántartásba vétel időpontja szerinti sorrendben történik.

Forrás: domain.hu

Mennyi ideig tart egy .com domain név regisztrációja?
Munkanapon 1 órán belül regisztrálásra kerül a domain.

Mutathat-e egy tárhelyre több domain?
Igen, mutathat.

Domain nélkül vásárolt csomag esetén van-e lehetőség a másik szolgáltatónál lévő domain-emet a tárhelyre irányítani?
Igen. A domaint regisztráló szolgáltatónál írányítassa a domaint szerverünk IP címere, amely: 79.172.192.44.

Hogyan töltsem fel a weboldalam a szerverre?
A feltöltéshez egy FTP kliens program szükséges, ami megteremti a kapcsolatot a számítógép és a szerver között. Mi a Total Commandert ajánljuk, ami ingyenesen letölthető a http://www.totalcommander.hu oldalról. Az új FTP kapcsolat létrehozásakor meg kell adni a szerver nevét: ftp.whosting.hu, illetve a felhasználónevet és a jelszót.

Milyen PHP verzió használható?
A szerveren lévő PHP verziószáma 5.6. De igény szerint tudunk biztosítani régebbi verziókat is, ebben az esetben kérjük jelezze igényét. A lehetőségek: 5.4, 5.3, 5.2-es verziók.

Hogyan lehet használni a látogatottsági statisztikát?
Az alábbi linken letölthető a Webalizer használati útmutatója!

support Hétfő - Péntek 8:00 - 16:00